Raamattubuffet 17.11.2019, opetus

Raamattubuffet sunnuntaisin 12:05 Radio Dein taajuuksilla (ei kesä-, heinä- ja elokuussa) ja koko päivän avaimia.net kanavalla.

Saan opettaa valvomisen sunnuntaina Raamattubuffeessa. Tekstinä on Viisaat ja tyhmät morsiusneidot. Tämä teksti on monille hyvin tuttu ja tuttua on myös siihen uppoutuminen niin, että käydään miettimään eri asioiden merkityksiä syvemmin ja syvemmin.

En tee näin ohjelman opetuksessa. Tahdon tavoitella ensikertalaisen reaktiota kertomukseen. Jeesuksen suulliset kertomukset ovat herättäneet välittömiä ajatuksia kuulijoissaan. Nämä ajatukset ovat syntyneet siinä hetkessä. Toki jokainen kuulija on voinut jäädä pohtimaan kuulemaansa jälkikäteen ja siten käydä vielä ammentamaan lisää ja lisää kuulemastaan. Jumalan sana on voimallista ja siitä riittää ammennettavaa koko elämäksi.

Lamppujen kanssa liikkuvat neidot saivat mieleeni hetken armeijasta. Aloitankin opetuksen kertomalla siitä: “Armeijassa metsäleirillä ryhmänjohtaja näytti meille, miten öljylamppu niistetään. Tällä toimenpiteellä poistetaan lampun sydämestä se osa, joka saa sen savuttamaan. Kokoonnuimme ryhmänjohtajan ympärille ja seurasimme operaatiota. Kaikki alkoi hyvin, mutta sitten tuli eteen haasteita. Lampusta esiin säädetty sydän ei enää suostunutkaan palaamaan alkuperäiseen asentoonsa, sydämen säädin ei toiminutkaan. Seurasimme aikamme ryhmänjohtajan yhä nolommaksi käynyttä esitystä…”

Tekstinä on Matt. 25:1-13, tervetuloa ohjelman pariin!

Lisäys 22.11.2019 – Voit kuunnella ohjelman tästä linkistä

Raamattubuffet 27.10.2019, opetus

Opetan 27.10.2019 Raamattubuffet ohjelmassa. Raamattubuffet lähetetään Radio Dein taajuuksilla sunnuntaisin kello 12:05. Ohjelma on myös kuultavissa avaimia.net sivustolla.

Opetan Vanhan Testamentin lukukappaleesta.

1. Moos. 15: 1–6

Abramille tuli näyssä tämä Herran sana: ”Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri.” Abram sanoi: ”Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser.” Abram sanoi vielä: ”Ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut.” Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: ”Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi.” Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: ”Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä.” Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.

Raamatunkohta haastoi opetusta tehdessä. Voin kyllä jäädä pohtimaan tämän yksittäisen kohdan sisältöä ja sen antamaa ymmärrystä, mutta vielä hyödyllisempää on lukea se asiayhteydessään. Asiayhteydessä lukeminen ja pohtiminen tarkoittaa käytännössä 1. Moos. 12 – 25 lukujen lukemista ja pohtimista. Tälläinen lukumatka kannattaa. Mielellään haluamme Jumalalta “voimasanoja” joilla voimme taas kirmata jatkamaan iloista vipellystämme. Parempaa on kuitenkin pysähtyä ja jäädä katselemaan kaikkea Jumalan sanan ääressä. Näin voimme vahvistua jo ennalta elämän tilanteisiin, kartuttaa viisautta ja ymmärrystä, sekä saada lohdutusta joka ottaa syliin surun kohdatessa. On siis parempi pysähtyä kokemaan Jumalan sanaa, kuin raapaista ohimennen voimaa vaellukseensa.

Tervetuloa ohjelman pariin!

Jälkikirjoitus 28.10.2019

Kuuntele ohjelma tästä linkistä

31.3.2019 Raamattubuffet, Elämän leipä, opetus

Opetin Raamattubuffet ohjelmassa. Olen viimeaikoina pyrkinyt opetuksia valmistaessa toteuttamaan Raamatun äärellä Discovery Bible Stydy, DBS, tapaa. Tässä luetaan Raamatunkohta niin, että osataan kertoa se omin sanoin. Seuraavaksi pohditaan niitä jakeitä, jotka kiinnitti huomion ja niitä jakeita, jotka vaivaavat. Kaiken pohdinnan keskellä katsotaan mitä teksti kertoo Jumalasta ja ihmisestä. Lopuksi käydään kirjaamaan ylös, mitä oppi jakeista ja mitä ne puhuvat omaan elämään. Aina oppiessaan jotain on lopuksi hyvä miettiä, kenelle voisi kaikesta kertoa ja kenties jatkaa hänen kanssaan samankaltaista Raamatun lukemista.

Kun valmistelin opetusta, näin siinä kolme merkittää huomiota. Laajemmin kokemukseni tekstin äärellä voit jakaa kanssani kuuntelemalla alle linkitetyn Raamattubuffet ohjelman.

Tekstin sanoma meille on:
1) Katso ympärillesi ja näe ihmisten tarpeet
2) Ymmärrä Jumalan mahdollisuudet tulla kaiken tämän keskelle
3) Toimi, laita jakoon se mitä on

Joh. 6: 1-15


Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?”
Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.
Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Kuuntele Raamattubuffet 31.3.2019 Joh. 6:1-15, Elämän leipä, Veijo Olli

2.9.2018 Raamattubuffet, Radio Dei, opetus

Kansanlähetyksen Raamattubuffet ohjelma tulee sunnuntaisin kello 12 uutisten jälkeen Radio Dein taajuuksilla. Ohjelma viettää kesätaukoa kesä- heinä- ja elokuun. 2.9.2018 käynnistyy syksykauden ohjelmat ja opetan ohjelmassa.

Teemana on Kiitollisuus ja tekstinä Matt. 11:25-30 joka menee näin:

Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: “Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. “Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. “Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Lähden opetuksessa liikkeelle maratonin juoksemisesta. Kuten jokaisen, joka opettaa, pitäisi puhua siitä minkä todellakin tuntee. Näin ei ole kuitenkaan sanan varsinaisessa merkityksessä – en ole juossut maratonia. Jeesus kutsuu tekstissä luokseen ottamaan hänen antamansa sopivan ikeen harteille. Kerron opetuksessa omasta maratonista, hengellisestä maratonista, joka päätyi Jeesuksen luo. Voi olla että on muitakin, jotka joka päivä yrittävät juosta pidempään ja nopeampaan kuin Jeesus kutsuu tekemään. Omakohtainen maratoni on muodostunut suureksi kiitollisuuden lähteeksi. Kun epäonnistuessamme päädymme Jeesuksen luo, siitä seuraa voitto.

Ole kuulolla sunnuntaina 2.9.2018 kello 12:03 Radio Dein taajuuksilla, tai kuuntele ohjelma avaimia.net kanavalta.

 

20.5.2018 opetan Raamattubuffet ohjelmassa

Helluntain Raamattubuffeessa opetan päivän evankeliumitekstistä. Tämä teksti on yksi Raamatun tunnetuimmista, se sisältää pienoisevankeliumiksi kutsutun Joh. 3:16 jakeen:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Tuttuun tekstiin joutui tarttumaan kaksin käsin. Raamatun sana on elävää sanaa ja kun sen äärelle pysähtyy, voi löytää paljon lisää, vaikka luulisi jo tuntevansa kohdan perinpohjin. Tekstikokonaisuus on siis Joh. 3:16-21.

Opetuksessa käyn nostamaan esiin, kuinka teksti puhuu Jumalan pelastussuunnitelmasta, tuomion todellisuudesta, synnin seurauksista ja valkeudesta – Jumalan luo tulemisesta.

Raamattubuffet Radio Dein taajuuksilla sunnuntaisin kello 12 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa) ja se on kuultavissa koko päivän avaimia.net kanavalla.

9.4.2017, Raamattubuffet, Kristuksen voittosaatossa

Raamatun sana on voimallinen ja vie mukanaan. Työskentelen 2. Kor. 2: 14-17 tekstin parissa. Opetan siitä, jos Herra suo, 9.4.2017 Raamattubuffet ohjelmassa (Radio Dei kello 12, avaimia.net koko päivän). Teksti menee näin:

”Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua! Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen; tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta.”

Tekstissä esiintyy kuva “Kristuksen voittosaatto”, jonka aikalaiset ymmärsivät helposti siitä mitä näkivät ympärillään. Taisteluvoiton kunniaksi valloittaja järjesti voittokulkueita, joka veti kansaa puoleensa.

Millainen ja missä kulkee tänä päivänä Kristuksen voittosaatto, joka vetää puoleensa? Jouduin etsimään apua Evankelis-Luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoista. Onko Kristuksen voittosaatto Kristuksen omien kulkue läpi vuosisatojen ja maailman? Jos on, sitä kutsutaan seurakunnaksi, pyhien yhteisöksi, kirkoksi. Mikä kirkko on? Augsburgin tunnustus selittää:

”Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo: “Yksi usko, (Ef. 4:5-6) yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien Isä jne.”

Raamatun teksti haastaa pohtimaan kirkon olemusta, evankeliumin puhtautta, sakramentteja, ihmisen heräämistä syntiseksi, tietä armollisen Jumalan luo. Se ajaa itsetutkiskeluun, arviointiin ja väärästä erottautumiseen. Teksti muistuttaa: Jumala kuljettaa omiaan Kristuksen voittosaatossa. Teksti kutsuu: elämään Jumalan edessä ja Kristusta palvellen.

Kutsun sinut mukaan Raamattubuffet ohjelmaan. Rukoile ohjelman nauhoituksen ja lähetyksen puolesta. Kuuntele ja jaa ohjelma kun se tulee 9.4.2017. Kunpa Herra puhuisi ohjelman kautta.

17.4.2016, Raamattubuffet opetus, Jumalan kansan koti-ikävä

Opetan Raamattubuffet ohjelmassa 17.4.2016. Raamattubuffet ohjelma tulee Radio Dein taajuuksilla sunnuntaisin kello 12 (ei kesä-heinä- ja elokuussa). Ohjelma on myös kuultavissa avaimia.net kanalla ilman lähetysaikarajoitusta koko päivän.

Edellisen kerran vierailin opettajana ohjelmassa Pääsiäispäivänä 27.3.2016, silloin teemana oli Kristus on ylösnoussut! ja ohjelman voit kuunnella tästä linkistä.

Pyhäpäivän teema 17.4.2016 on Jumalan kansan koti-ikävä. Tekstinä opetuksessa on allaoleva Jesajankirjan teksti. Kutsun sinut kuuntelemaan opetusta ja sitä seuraavaa keskustelua.

Jes. 40: 26-31

Kohottakaa katseenne korkeuteen:
kuka on tämän kaiken luonut?
Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot
täydessä vahvuudessaan,
hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoan.

Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa:
yksikään joukosta ei jää pois.
Miksi valitat, Jaakob,
Israel, miksi puhut näin:
– Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta,
minun asiastani ei Jumala välitä.
Etkö jo ole oppinut,
etkö ole kuullut,
että Herra on ikuinen Jumala,
koko maanpiirin luoja?
Ei hän väsy, ei uuvu,
tutkimaton on hänen viisautensa.
Hän virvoittaa väsyneen
ja antaa heikolle voimaa.
Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät,
nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman,
he kohoavat siivilleen kuin kotkat.
He juoksevat eivätkä uuvu,
he vaeltavat eivätkä väsy.

27.3.2016, Raamattubuffet opetus, Kristus on ylösnoussut

Opetan Raamattubuffet ohjelmassa Pääsiäispäivänä 27.3.2016. Raamattubuffet ohjelma tulee Radio Dein taajuuksilla sunnuntaisin kello 12 (ei kesä-heinä- ja elokuussa). Ohjelma on myös kuultavissa avaimia.net kanalla ilman lähetysaikarajoitusta koko päivän.

Tällä kertaa opetan Hoosean kirjasta, tähän liittyen bloggasinkin pienesti nauhoituspäivän jälkeen. Lue bloggaus tästä.

Työskentely Raamattubuffet ohjelmien parissa on antoisaa – on omissa oloissa tapahtuvaa valmistelua, Raamatun lukemista ja rukousta. Sitten kokoonnumme kaikki yhteen ja rukoillen käymme odottamaan miten elävä kolmiyhteinen Jumala  antaa kaiken ohjelmaksi muodostua. Intensiivisen studiopäivän jälkeen sitä on väsynyt, mutta paljon saanut. Raamatun sanan tutkiminen tällätavoin on todella antoisaa ja kuittaa mennen tullen vaivanäöstä syntyvän väsymyksen. Toivon että ohjelmien parissa jokainen voi myös kokea osallistumisen vaivannäön paljon antavaksi.

IMG_0208_netti

Kuvassa teemme ohjelmaa, joka tuli ulos 13.3.2016. Studiossa vasemmalta Leif Nummela, Juhani Koivisto, minä ja ohjelmassa opettanut Jukka Kallioinen. Kuuntele kuvan ohjelma tästä linkistä.

 

11.10.2015 Raamattubuffet, Usko ja epäusko

Aina joskus tulee yllätyksiä ja kaikki ei mene niin kuin suunniteltiin. Minulle sattui kaksi yllätystä. Ensimmäinen oli se, että sain tehtyä yhden “homman” todella paljon nopeammin kuin olin ajatellut sen vievän ja toinen oli se että juuri kun tämän tajusin, tuli peruuntuminen 11.10.2015 opetuksen suhteen. Mitä tällaisessa tilanteessa voisi sitten tehdä? Ei kai muuta kuin lupautua hoitamaan “homman”. Mielyttäväksi lupautumiseen teki se, että kyseessä oli opetus joka pohjautuu yhteen Raamatun lempikohdistani. Toki nyt täytyy heti todeta, että valmistellessa, rukoillen Sanan ääressä huomasin, ettei nyt ei ole tarkoitus käsitellä kohtaa siten kuin tuosta lempikohta-ajatuksesta lähtisin liikkeelle. Lähestymiskulma oli parisataa astetta eri suunnasta ja hyvä niin – oli pakko paiskia töitä Sanan parissa.

Raamattubuffet sunnuntaisin kello 12 Radio Dein taajuuksilla ja avaimia.net kanavalla.

4. Moos. 21:4-9 (Pronssikäärme)

Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: “Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!” Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: “Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.” Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: “Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.” Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon.

Opetus lähtee näin:

Luukkaan evankeliumissa ylösnoussut Jeesus kulkee Emmauksen tiellä ja selittää opetuslapsilleen. Hän sanoo: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Luuk. 24:44.

Päivän tekstiin yksi lähtökohta on tämä, siis se, että Jeesus on löydettävissä Vanhan Testamentin kirjoituksista…

Ole kuulolla ja anna palautetta tämän bloggauksen kommenttina – olisi ilo kuulla mitä ajatuksia opetus ja koko ohjelma herättää sinussa.

13.9.2015 Raamattubuffet, Jumalan huolenpito kuultavissa

Sain opettaa Raamattubuffet ohjelmassa 13.9.2015. Ohjelma on kuultavissa Kansanlähetyksen avaimia.net kanavalla tästä linkistä:

Apt. 20:32-35, Jumalan huolenpito, Veijo Olli

Ohjelmaan liittyen olen blogannut aiemmin tässä kalenterin alla. Oli todella ilo saada paneutua käsillä olevaan Raamatun kohtaan, jakaa saamastaan ja käydä kokemaan kaikesta käynnistynyttä keskustelua. Raamattubuffet ojelmassahan opetetaan ja keskustellaan opetuksesta, käsillä olevasta tekstistä ja pyhäpäivän teemasta.

2015-09-10-4366_netti

Ohjelman tullessa ulos lomailin vaimoni kanssa Kroatiassa ja mielessäni oli voimakkaasti se, että aina on mahdollista ettei pääse palaamaan rakkaittensa luokse reissuiltaan. Jokaisen matka täällä päättyy joskus ja silloin opetukseen talletetut Paavalin sanat antavat voimakkaasti lohtua – on vain pidettävä siihen asti esillä Jumalan sanaa ja ohjattava kaikkia sen vaikutuspiiriin.

”Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa.”

Apt. 20:32

Toivon, että kuuntelet ohjelman.