31.3.2019 Raamattubuffet, Elämän leipä, opetus

Opetin Raamattubuffet ohjelmassa. Olen viimeaikoina pyrkinyt opetuksia valmistaessa toteuttamaan Raamatun äärellä Discovery Bible Stydy, DBS, tapaa. Tässä luetaan Raamatunkohta niin, että osataan kertoa se omin sanoin. Seuraavaksi pohditaan niitä jakeitä, jotka kiinnitti huomion ja niitä jakeita, jotka vaivaavat. Kaiken pohdinnan keskellä katsotaan mitä teksti kertoo Jumalasta ja ihmisestä. Lopuksi käydään kirjaamaan ylös, mitä oppi jakeista ja mitä ne puhuvat omaan elämään. Aina oppiessaan jotain on lopuksi hyvä miettiä, kenelle voisi kaikesta kertoa ja kenties jatkaa hänen kanssaan samankaltaista Raamatun lukemista.

Kun valmistelin opetusta, näin siinä kolme merkittää huomiota. Laajemmin kokemukseni tekstin äärellä voit jakaa kanssani kuuntelemalla alle linkitetyn Raamattubuffet ohjelman.

Tekstin sanoma meille on:
1) Katso ympärillesi ja näe ihmisten tarpeet
2) Ymmärrä Jumalan mahdollisuudet tulla kaiken tämän keskelle
3) Toimi, laita jakoon se mitä on

Joh. 6: 1-15


Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?”
Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.
Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Kuuntele Raamattubuffet 31.3.2019 Joh. 6:1-15, Elämän leipä, Veijo Olli